Miljöpolicy

  • Tholmarks Uthyrning AB verksamhet består i huvudsak av uthyrning av byggmaskiner, liftar, ställningar, bodar samt containrar, speciellt anpassade till byggentreprenadsområden. 
  • Vi utför även kompletta entreprenader, montage samt demontage. 
  • Vår största miljöpåverkan sker vid hantering av oljor och utsläpp av våra förbränningsmotorer. Inköp av maskiner sker i samråd med våra leverantörer, för att utrustningen i vår maskinpark skall orsaka minsta möjliga skada på miljön i den verksamhet som Tholmarks Uthyrning AB bedriver.

 

Förbättra

Vi ska ständigt arbeta för att förbättra vårt miljöarbete så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. 

Arbeta

Vi ska arbeta med god marginal till gällande lagstiftning och stödja internationellt harmoniserande och effektiva miljökrav. 
 
Vi ska ständigt pröva vår verksamhet utifrån kretsloppstanken. 
 
Vi ska förebygga och kontinuerligt minska miljöpåverkan genom utveckling av våra produkter, maskiner, tjänster samt tillverkningsprocesser. 
 
Vi ska vid bedömning av affärspartners betrakta aktivt miljöarbete som en merit samt involvera våra leverantörer och entreprenörer i vårt miljöarbete. 
  
Genom utbildning, kontinuerlig dialog och information ska de anställda hållas medvetna samt engagerade i sitt miljöansvar, för att kunna påverka miljöarbetet i positiv riktning.

Miljöansvarig:
Anna Tholmark, VD