Lift- och fallskyddskurs

Allmän information

  • Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs
  • Kursplats: Tholmarks Uthyrning respektive depå
  • Förtäring: Fika ingår i priset och ev. lunch
  • Tid: 8:00 – ca 12:30 

 

Vi anpassar kurstillfället efter era önskemål!

 

Vid bokning av kurs eller frågor kontakta din närmaste depå.

Kontakt

  • Linköping: 013-31 99 94
  • Norrköping: 011-13 19 41
  • Oskarshamn: 0491-76 06 20
  • Södertälje: 08-550 403 90
  • Växjö: 0470-478 25
  • Finspång: 0122-44 48 42

 

Vad säger lagen om mobila arbetsplattformar?

Liftkurs


Enligt AFS 2006:6 29 § får en lyftanordning endast användas av den som är förtrogen med arbetet och som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för en säker användning. Arbetsgivare skall ha dokumentation över arbetstagarens teoretiska och praktiska kunskaper. Arbetstagaren skall dessutom ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd att använda en lift. I föreskriftens kommentarer till 29 § står att svensk standard ger råd om innehåll för utbildning av förare av mobila arbetsplattformar. Svensk standard är SS -ISO 18878:2013 Mobila arbetsplattformar - Utbildning för operatör.

Tholmarks utbildar Er personal enligt internationell standard, översatt till den svenska SS-ISO 18878:2013. Utbildningen hålls mellan 08:00 - ca 15.30

 

Vad säger lagen om personlig säkerhet?

Personligt fallskydd


AFS 2001:1 systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:3 föreskrift om användning av personlig fallskyddsutrustning, arbetsmiljölagen samt CE godkännanden, säger att arbetsgivare skall ombesörja att fallskyddslösningar finns på plats för personer som arbetar på en höjd av 2 meter eller högre på ställen där risk för fall föreligger. Arbetsgivaren är enligt lag skyldig att utarbeta ett komplett fallskyddsprogram. Detta innebär att identifiera fallriskerna på arbetsplatsen, välja de produkter som lämpar sig bäst för uppgiften samt utbilda personalen i hur fallskyddsutrustningen skall användas.

Denna utbildning vänder sig till de som utför arbete på en höjd som överstiger 2 m där konventionella skyddssystem inte finns att tillgå.

Målet för kursen är att förstå risker som föreligger i fallriskmiljö samt att kunna använda fallskydds-utrustningen samt att ni lär er självräddning och att rädda varandra.