4 jan 2012

Förvärv av Hyrdepå i Norrköping

Tholmarks Uthyrning AB förvärvar uthyrningsverksamheten i Norrköping.

 

Från och med årsskiftet 2011/2012 förenar vi krafterna tillsammans med Hyrdepån i Östergötland AB i Norrköping. I och med detta stärker vi vår position ytterligare i Norrköping med omnejd, genom att vi får tillgång till ett ännu bredare sortiment, men framförallt ännu fler mycket kompetenta medarbetare. Du som kund möter samma personal som tidigare, vilket borgar för den höga service som vi står för gentemot våra kunder. Från och med 15 Januari, 2012 flyttas verksamheten över till Tholmarks depå i Norrköping, Slakthusvägen 3, 602 28 Norrköping.