10 jan 2010

Företagsförvärv

Årsskiftet 2009/2010 förvärvades Allert Hyr AB i Linköping, vilket medförde att vi kraftigt stärkte vår position i Linköping – Östergötland. Förvärvet har inneburit tillgång till ett bredare produktsortiment, förstärkt kompetens med ännu högre service genom tillsatta personalresurser, men framför allt en ökad marknadsandel.